Jan bedankt!

Een tijdje terug gaf onze stichting secretaris Jan Douma aan dat hij het stokje wilde overdragen aan iemand anders omdat de doelen die hij voor ogen had waren bereikt. Hij heeft samen met de overige bestuursleden stappen gezet met het opzetten van een stichting voor de route, in  gesprek te gaan met overheid, andere verenigingen en Staatsbosbeheer. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een mooie groep van vrijwilligers en een goed onder houden route. 

 

Namens iedereen die betrokken is bij de route, Jan hartelijk bedankt voor jouw nimmer aflatende inzet!

Welkom Ronald!

Tijdens onze zoektocht naar een nieuwe secretaris kruisten wij het pad van Ronald Verhulst. Ronald reageerde op onze oproep en wij zijn erg verheugd dat we hem mogen verwelkomen als secretaris in het stichtingsbestuur van MTB Zeewolde.


Namens iedereen die betrokken is bij de route heten wij Ronald van harte welkom!