Stichting

Stichting MTB Zeewolde

In 2019 is er een stichting opgericht die zich volledige richt op de mountainbikeroute in Zeewolde. Voorheen werd de route door de twee verenigingen WTC Zeewolde en TVZ Zeewolde onderhouden en gebruikt voor evenementen. Beide verenigingen hebben aangegeven dat het goed zou zijn dat er een partij is die zich volledig focust op het mountainbike parcours.

 

De Stichting heeft tot doel

  1. Het realiseren of bevorderen van de mountainbike route in het Horsterwold gemeente Zeewolde door beheer en onderhoud en optimaliseren.
  2. Het organiseren van activiteiten.
  3. Het verstrekken en bieden van informatie middels bruikbare vormen van media
  4. Het gebruik maken van vrijwilligers
  5. Het samenwerken met verschillende organisaties

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75800160.

Bestuur

Het stichtingsbestuur heeft tot taak de doelstellingen en de organisatie van de stichting vorm te geven. Zij vertegenwoordigt de stichting in het maatschappelijk leven. Het bestuur bestaat meestal uit drie personen; De voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

 

Onderhandelingen SBB, communicatie intern en extern, algehele coördinatie, website, sponsoring en verantwoordelijk voor de commissie communicatie.

Contractuele zaken, aanvraag subsidies). Contact met de Gemeente/provincie, NFTU en subsidie trajecten.

Verantwoordelijk voor het aansturen van de commissie parcours en contact met SBB (boswachter) penningmeester. Kas beheerder en facturatie.

Voorzitter

Gert Jan Straatsma

Onderhandelingen SBB, communicatie intern en extern, algehele coördinatie, website, sponsoring en verantwoordelijk voor de commissie communicatie.

Click Here
Secretaris

Ronald Verhulst

Contractuele zaken, aanvraag subsidies). Contact met de Gemeente/provincie, NFTU en subsidie trajecten.

Click Here
Penningmeester

Sjors Lodewijk

Verantwoordelijk voor het aansturen van de commissie parcours en contact met SBB (boswachter) penningmeester. Kas beheerder en facturatie.

Click Here

COMMISSIES

De stichting maakt gebruik van commissies om taken en verantwoordelijkheden onder te brengen bij verschillende vrijwilligers. Zo blijft er focus op de verschillende taken en kan er individueel worden gewerkt aan het behartigen van belangen.

Er zijn op dit moment twee commissies

Deze commissie houdt zich bezig met het werven en aansturen van vrijwilligers tijdens onderhoud en activiteiten.

Leden van  de commissie zijn:

Deze commissie houdt zich bezig met de externe communicatie van de stichting. Hierbij kan worden gedacht aan de media, sociale media en alle andere publieke uitingen.

Leden van  de commissie zijn:

Follow Us