Stichting MTB Zeewolde en Staatsbosbeheer tekenen overeenkomst voor gebruik en onderhoud mountainbikeroute.

Dit is een kopie van het bericht dat is geplaatst door Staatsbosbeheer. Het originele artikel kan worden gelezen op boswachtersblog.nl.

Op 8 november hebben dhr. Jan Douma , secretaris van Stichting MTB Zeewolde en provinciehoofd Wout  Neutel van Staatsbosbeheer een onderhoudsovereenkomst getekend. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het beheer, onderhoud en gebruik van de mountainbikeroute in het Horsterwold te Zeewolde.

De route van 17 kilometer die loopt tussen het Randmeer en de Spiekweg te Zeewolde  bestaat al jaren en kent een groeiende groep enthousiaste gebruikers. Maar goede afspraken omtrent beheer en onderhoud ontbraken. Drie jaar geleden is besloten om te komen tot de oprichting van de stichting MTB Zeewolde. Hiermee is er nu een aanspreekpunt ontstaan voor de gebruiker over de route. Daarmee is het nu ook beter mogelijk om het onderhoud en het beheer goed uit te voeren. Dat komt de kwaliteit van de route ten goede, evenals de veiligheid. Ook is nu duidelijk wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud. Behalve de MTB’ers profiteren ook de overige bezoekers van het Horsterwold, indirect van deze afspraken.

Drukte

Doordat in deze overeenkomst exact is aangegeven waar de route zich bevindt en deze ook buiten goed aangegeven wordt, is het mogelijk om MTB’ers, wandelaars en ruiters goed van elkaar te scheiden. Hierdoor worden confrontaties voorkomen. Iets wat met de toenemende drukte in het Horsterwold steeds belangrijker wordt.  Nu ligt er een officiële overeenkomst, met daarin de gezamenlijke afspraken en met verplichtingen naar beide kanten. Voor Provincie en gemeente is dit ook vaak een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van eventuele beheersubsidies.

Fotos van: cyclinguk.org

Voordelen

Daarnaast helpt een overeenkomst ook bij het verkrijgen van eventuele sponsoring en maakt het eventuele verdere ontwikkelingen makkelijker.  Voor dit soort zaken is een overeenkomst met de grondeigenaar, Staatsbosbeheer, een vereiste. Gelukkig is onze route alleen op Staatsbosbeheer gronden. Bij andere routes heeft men vaak met meerdere partijen te maken zoals gemeenten, Rijkswaterstaat of particulier eigendom en dat maakt een overeenkomst ingewikkelder.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer vindt het van groot belang dat, behalve de natuur, ook de bezoeker en de gebruiker een plek in het Horsterwold vinden. Juist om de natuur te vrijwaren van mogelijk schadelijke gevolgen van recreatief gebruik worden routes, paden en andere voorzieningen zo aangelegd dat kwetsbare delen worden vermeden. Zo kunnen natuur en recreatie naast elkaar een plek vinden in het Horsterwold.

Meer informatie over de stichting MTB Zeewolde is te vinden op www.mtbzeewolde.nl. De route is te downloaden op www.staatsbosbeheer.nl.