Stem op ons bij Rabo ClubSupport

Eén keer per jaar is de actie Rabo ClubSupport. Hierbij investeert de Rabobank in lokale clubs en verenigingen. Door online te stemmen bepalen de leden van de Rabobank de hoogte van het bedrag dat elk van de deelnemende verenigingen krijgt. Stem dus op ons!

MTB Zeewolde

Dat buiten kunnen sporten van grote waarde is, is afgelopen periode gebleken. MTB Zeewolde wil met de donatie van de Rabobank graag de mountainbikeroute vernieuwen en optimaliseren, zoals bijvoorbeeld de huidige bewegwijzering met bordjes die waarschuwen voor kruisend verkeer (wandelaars, ruiters etc.) en technische hindernissen op het parcours aanleggen.

Stemmen

Vanaf 5 oktober t/m 25 oktober mogen leden van Rabobank Flevoland vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. MTB Zeewolde ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is. Dit kan via de Rabo App of via onderstaande knop.